Grundlæggende individuel lederuddannelse

...bliv en langtidsholdbar leder med mod og mening

Slut med intetsigende pensum få din grundlæggende individuelle lederuddannelse nu!
- du får KUN det, der giver mening for dig!

På denne uddannelse er der kun dig på holdet. Det betyder, at du får de helt grundlæggende ledelsesredskaber og at alle emner tales direkte ind i din kontekst. Vi bruger KUN tid på det, der giver mening for din udvikling og dit team. Du får en grundlæggende lederuddannelse med håndholdt sparring og fokus på dit potentiale.
Der er løbende optag og stor fleksibilitet i forhold til at tilpasse uddannelsen efter din kalender.
 
Uddannelsen løber over 5 måneder, og vi mikser det personlige møde i form af 1:1 LIVE dage med online møder og undervisningsmaterialer optaget på video med tilhørende lydfiler. Hvis du foretrækker kan online samtalerne foregå ved personligt møde.
Book 1:1 samtale


"I forbindelse med ansættelse af souschef i KFUM’s Institutioner har Lise-Lotte sammensat et individuelt lederudviklingsforløb for medarbejderen, der skal være souschef.
Indholdet i forløbet er afstemt med mig og så har Lise-Lotte sammensat et forløb, der har udviklet den kommende leder fagligt og personligt.
Vekselvirkningen i indholdet har medvirket til, at medarbejderen har kunnet afprøve, reflektere og afstemme i praksis mellem inputs med Lise-Lotte.

Om lidt ansætter jeg medarbejderen som souschef og det er meget tydeligt, hvilken udvikling hun har gennemgået sammen med Lise-Lotte - i såvel teori som i praksis - og hun er helt klar til at kunne begynde rejsen i faget ledelse. Den individuelle sammensætning og det individuelle forløb har helt klart været medvirkende til, at den kommende souschef føler sig rustet - og ER rustet - til den videre udvikling i sin lederrolle."

Så mine varmeste anbefalinger af Lise-Lotte.


Claus Kannegaard-Krogsholt, leder KFUM’s Institutioner

Aflys den kunstige harmoni og skab ægte trivsel og effektivitet

...bliv en langtidsholdbar leder med mod og mening!

Lær hvordan du sætter lyd på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø - også når samarbejdet er udfordret og konfliktfyldt
 
Uddannelsen er for dig, der drømmer om at kommunikere tydeligt og sætte lyd på den kunstige harmoni og dermed opnå ægte trivsel. Dig, der aktivt vil håndtere uenigheder og ineffektivitet og ønsker status som en ordentlig, vellidt og succesfuld leder. Du er ambitiøs og ønsker et eksklusivt forløb over 5 måneder, hvor KUN DU er i centrum
Har du lyst til at høre mere?

Kan du genkende en eller flere af disse beskrivelser?

 • Du oplever, at stemningen i dit team er kunstigt og anstrengt… at ingen tør tale om problemerne - heller ikke dig som leder 
 • Du mangler modet til at italesætte uhensigtsmæssig adfærd og utilstrækkelig indsats. 
 • Du frygter de følelsesmæssige reaktioner - og er bange for at svække dine relationer 
 • Du er i tvivl om, hvordan du skal påpege, at en medarbejder ikke præsterer tilstrækkeligt.
 • Du ærgrer dig over, at din kommunikation er utilstrækkelig og indirekte, når situationen er konfliktfyldt. Du oplever, at konflikterne lever i bedste velgående i kulissen
 • Du VIL for alt i verden gerne lykkes som leder og har store ambitioner for dig selv og dit team 
 • Du oplever, at en eller flere medarbejdere fylder uheldigt og presser din ledelsesret.
 • Du oplever, at en eller flere medarbejdere fylder uheldigt og presser din ledelsesret.
 • Det ødelægger samarbejdet og den fælles opgaveløsning… og du har ikke haft held med at ændre det 
 • Du drømmer om at opbygge en samarbejdskultur med tillid og psykologisk tryghed, og du VIL være leder for et team, hvor alle TØR sige alting, og være leder for et team, hvor alle bidrager aktivt med at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø og fair arbejdsfordeling 
 • Du har taget adskillige kurser og uddannelser, men aldrig et forløb, hvor KUN DIN LEDELSESSTIL og DINE KOMMUNIKATIVE KOMPETENCER har været i fokus 
 • Du ØNSKER at være en vellidt og succesfuld leder, der er kendt for at tage hånd om tingene. 
 • Du VIL være en leder, der lykkes med at få kerneopgaven løst samtidig med at dine medarbejdere trives. 
 • Du kan mærke, at din egen trivsel er udfordret - og ønsker balance mellem dit arbejdsliv og dit privatliv
”Kunstig harmoni er når alle lader som om at samarbejdet er godt…
 fordi ingen tør tale om de konfliktfyldte emner.

Kunstig harmoni er både demotiverende og opslidende”

Den grundlæggende lederuddannelses tilrettelæggelse

Uddannelsen er tilrettelagt over 5 måneder og sætter 100 % fokus på dig og dit udviklings-potentiale. De individuelle LIVE dage foregår i naturskønne omgivelser på Bramslevgård Hotel og Konferencecenter eller på Sixtus Sinatur Hotel og Konference i Mddelfart afhængig af hvor du bor. Individuelle Online undervisningsmoduler foregår via Zoom. Hvis du foretrækker kan samtalerne foregå ved personligt møde
 
Igennem hele forløbet er der indlagt helt konkrete opgaver, der afspejler din situation, og du får opbygget et sikkert ledelsesmæssige fundament og finpudset din lederidentitet.
Du udvikler dig til at være den leder, som du drømmer om at være.
 
Uddannelsen er en kombination af LIVE-dage, Online moduler, arbejde i praksis hjemme i dit team og på skriftlig opgaveløsning med skriftlig sparring. Undervisningsmaterialet er videooptaget og suppleres med pdf-filer. Det betyder, at du til hver en tid kan gense og høre undervisningen, når du har behov for at genopfrisket din viden. Du får aktiv læring via hjemmeopgaver, og jeg holder dig til ilden med mindset support og handlingssupport mellem hver undervisningsgang.
 
Du bliver fulgt tæt og får individuel sparring, der er afstemt i forhold til din ledelsesmæssige udvikling og dine konkrete hverdagssituationer. Da alt det du lærer, er tilpasset til dig, og kan du omsætte det i praksis. med det samme. Dit team vil hurtigt mærke forskellen.
 
Jeg vil under hele processen støtte dig i at udvikle ledelse med mod og mening, så du bliver en langtidsholdbar leder, der tør aflyse den kunstige harmoni og skabe ægte trivsel og begejstring i dit team.
”Ledelse med mod og mening handler om at turde lede uafhængig af situationen
- og om at kommunikere så det giver mening for dine medarbejdere.
Ledelse med mod og mening er et krav til fremtidens ledere”

På den grundlæggende lederuddannelse vil du blandt andet opleve:

 • Lære at få din gennemslagskraft i spil og opbygge modet til at konfrontere uenigheder og anstrengt stemning og efterfølgende blive anerkendt for din tydelige og meningsfulde ledelsesstil.
 • Træne kommunikationsmetoder, der styrker din succes og evne til at sætte ord på uhensigtsmæssig adfærd og mangelfuld arbejdsindsats. Metoderne sikrer, at du bevarer status som en vellidt og ordentlig leder, det sikrer at kerneopgaven løses og medarbejderne trives 
 • Få den fulde opmærksomhed på din ledelsesstil og dine udfordringer. Du bliver knivskarp på din lederidentitet og går fra at være en middelmådig leder til at være en iøjnefaldende leder, der er omgivet af respekt, tillid og gode resultater. 
 • Øve konfliktfyldte samtaler og lære at kommunikere tydeligt, respektfuldt og gennemslagskraftigt, så dine medarbejder præcis ved hvad du forventer og kender formålet med det 
 • Få overblikket over de fire vigtigste ledelsesdimensioner og de syv faktorer der skaber god arbejdslyst 
 • Opbygge sikkerhed i at håndtere følelsesmæssige reaktioner og drøftelser med medarbejdere, der ikke præsterer tilstrækkeligt 
 • Lære at sætte lyd på samarbejdet og træne medarbejderne i at forventningsafstemme, forpligte sig til opgaveløsningen og holde hinanden ansvarlige for et fælles resultat 
 • Lære at stille krav om organisatorisk medlemskab og samtidig have føling og opmærksomhed på medarbejdernes trivsel 
 • Lære at opbygge et stærkt samarbejdsfundament, der bygger på tillid og psykologisk tryghed i dit team - et psykisk arbejdsmiljø, der sikrer at både du og dit team er begejstrede og langtidsholdbare 
 • Opdage at din kommunikation er afgørende for dit teams trivsel og resultat 
 • Finde modet og se meningen med at være en tydelig, omsorgsfuld og gennemslagskraftig leder
”Oplev glæden ved at have en teamkultur, hvor det er naturligt at tale om tingene i takt med at tingene opstår”

Lederegenskaber - Hvem er du?

 • Du er en ambitiøs og arbejdsom leder - du er ordentlig, rummelig og omfavnende, og du stiller dig til rådighed for dine medarbejdere, men kommer ofte til at lide af hensynsbetændelse.
 • Du er oprigtig interesseret i at få talt om tingene, og du ved det er nødvendigt for at skabe et velfungerende team. 
 • Du har høje standarder og stiller store krav til dig selv - kun det bedste er godt nok til dig
 • Du ved at ledelse er et fag, der kan og skal læres
 • Du ønsker at fremstå som en vellidt og dygtig leder - og har erkendt, at du fortsat kan udvikle din ledelse og opnå endnu bedre resultater med dit team 
 • Du ønsker også at stille krav til dine medarbejdere og ser det som en rimelig forventning, at medarbejderne yder en indsats og samtidig trives, så længe de er ansat under dig 
 • Du ved, at det er vigtigt, at du selv er i balance for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø i dit team. Derfor tager du ansvar og investerer i dig selv og din lederudvikling 
 • Du vil ikke nøjes med godt nok… når det optimale er muligt.
 • Du ønsker tæt sparring og er målsat på at opfylde dine høje forventninger til dig selv

En grundlæggende lederuddannelse, hvor du får fuld opbakning og støtte

”Det kræver en indsats at være en succesfuld og vellidt leder - og du har brug for en tæt sparringspartner, der støtter dig i at udvikle mod og kommunikative evner, så formålet med din ledelse er klar.
Du vil hurtigt opleve fordelen ved at have en målrettet, individuel og håndholdt plan for din lederudvikling”  

Lise-Lotte Berg, Udviklingskonsulent

Hvad indeholder uddannelsen?

Step 1 - LIVE dag kl. 10-15

FOKUS PÅ DIN IDENTITET
…hvem er du som leder og menneske?

 

Step 2 - Individuel Online undervisning (2 timer)*

SÆT ORD PÅ FAKTA
... bliv skarp på din helt konkrete ledelsessituation

 

Step 3 - Individuel Online undervisning (2 timer)*

LED MED MOD OG MENING
... bring din gennemslagskraft i spil

* Hvis du foretrækker kan samtalerne foregå ved personligt møde

Step 4 - LIVE-dag kl. 10-15

 AFLYS DEN KUNSTIGE HARMONI
... sæt lyd på det du tænker

 

Step 5 - Individuel Online undervisning (2 timer)*

 STIL SKARPT PÅ DIN KOMMUNIKATION
... skab ægte trivsel og ideelt samarbejde
 
 

Step 6 - Individuel Online undervisning (2 timer)*

SKAB BALANCE MELLEM MEDARBEJDERNES RET OG PLIGT
... opnå følgeskab og organisatorisk medlemskab
 
 

Step 7 Individuel Online undervisning (2 timer)*

OPSUMÈR OG FORTSÆT
... hold fokus i fremtiden
Book 1:1 samtale

Du får alt dette på uddannelsen

 • 5 måneders håndholdt og individuel ledersparring
 • Indledende telefonisk sparringssession, hvor vi afdækker dit behov (30 minutter)
 • Everything DiSC Management Profil med tilbagemelding
 • Biografi arbejde og analyse
 • 2 x Individuelle LIVE dage i naturskønne omgivelser og med lækker forplejning (2 x 5 timer)
 • 5 x 1:1 Online Individuel undervisning (5 x 2 timer) - hvis du foretrækker kan samtalerne foregå ved personligt møde
 • 7 x videoer med lydfil og undervisningsmateriale
 • 7 x pdf-slides med undervisningsmateriale
 • 6 x Mindset support med fokus på motivation og handling
 • 6 x Lydfiler med handlingssupport med fokus på konkret handling
 • Gennemarbejdet ledelsesgrundlag
 • Indtalt lydfil med sparring på ledelsesgrundlag
 • Aktiv læring i form af hjemmeopgaver fordelt over dit 5 måneders forløb

Dette forløb er anderledes og 100% individuelt til dig

 • Du kommer KUN til at høre om det du har brug for. Alle modeller, strategier og metoder er skræddersyet og tilpasset til dig og din helt konkrete praksis
 • Uddannelsen bygger på mine 10 års erfaring med lederudvikling.
  Erfaringer hvor jeg har set, at det gør en verden til forskel at uddanne ledere individuelt frem for på åbne klasseforløb.
 • Du får støtte til at tage hånd om den kunstige harmoni - den stemning der kendetegnes ved at alle lader som om det hele er godt - selvom det ikke er tilfældet. Du lærer at italesætte den anstrengte stemning, som du på nuværende tidspunkt ærgrer dig over ikke at have løst endnu
 • Jeg VED, at det har effekt at være tæt knyttet til en mentor og modtage sparring, der udelukkende tager udgangspunkt i DIN hverdag og DIN ledelsesopgave.
  Jeg har nemlig selv prøvet det og fået stort udbytte af et tæt samarbejdet med min mentor.
 • Uddannelsen skiller sig ud, fordi indholdet er koncentreret omkring relevante fokusområder og er håndplukket nutidens ledelsesudfordringer.
 • Du bliver guidet igennem hele processen, og jeg ved det bliver en succes.
  Jeg er som din tætte sparringspartner din oprigtige støtte, og jeg lover dig, at du bliver tilpas udfordret og når dine mål.
 • Du er i tæt dialog med mig gennem 5 måneder
 • Når vi mødes på LIVE dage er formålet, at du skal træne de færdigheder og kompetencer du har brug for, så du lykkedes med at implementere det hjemme i dit team
 • Du får 1:1 sparring på lige præcis dine udfordringer, og jeg trækker på 10 års erfaring med at udvikle langtidsholdbare ledere med mod og mening.
 • Du vil opleve en hel anden forpligtelse i forhold til at være forberedt, være aktiv i hverdagen og bevare motivationen til at handle ud fra din nye viden direkte i dit team.
 • Du er i gang med det samme og behøver ikke vente på dato for opstart.
  Så snart du er tilmeldt får du adgang til det første materiale og tilhørende opgaver.
 • Dine 1:1 Online undervisningstider bookes i forhold til din kalender.

Kunderne siger

Individuel ledersparring og personlig udvikling - Schwarzkopf


Jeg har samarbejdet med Konsulenthuset Berg’s både på professionelt og personligt plan, med stort udbytte.
Lise-Lotte formår med klare og enkle virkemidler, at sætte gang i en personlig udviklingsproces. Hun skaber sig hurtigt et billede af den forsamling eller den person hun sidder overfor, og har en fantastisk evne til at kommunikere sine budskaber i øjenhøjde.
Det har været meget lærerigt og inspirerende at blive coachet og se Lise-Lotte coache andre. De værktøjer jeg har kunnet tage med, bruger jeg dagligt, til at lede og coache andre.


Steffen Mølgaard. Salgschef

Hvem er Lise-Lotte 

Jeg har nærvær og oprigtig interesse
…det er mit job og min passion!

 
Jeg er din personlige sparringspartner, din personlige underviser og din personlige coach. Jeg udfordrer dig og støtter dig, fordi jeg har oprigtig interesse i dig og din situation - det er jeg kendt for, og jeg elsker det!
 
At arbejde med leder- og teamudvikling er både mit job og min store passion, og jeg kan ikke forestille mig noget andet eller bedre.
”Du skal gøre, det du er god til” er et kendt udtryk. Og det er hvad jeg gør, når jeg arbejder med udvikling af ledelse, team og trivsel.
Læs mere om mig

Langtidsholdbar leder med mod og mening
er ikke blot en smart formulering

Som Indehaver af Konsulenthuset Berg’s og har jeg siden 2010 hjulpet ledere og medarbejdere med at aflyse den kunstige harmoni og skabe ægte trivsel og velfungerende teams.
Jeg arbejder for at udvikle langtidsholdbare ledere med mod og mening - og det er ikke blot en floskel eller smart formulering. Det er essensen i dygtig ledelse, da en langtidsholdbar leder med mod og mening er et afgørende fundament, hvis du vil have effektive og sunde teams.
Med andre ord: Hvis du vil lykkes som leder….
Book 1:1 samtale

Investér i din ledelse og dit team

 1. Hvor meget skal du investere i en Individuel Lederuddannelse, hvor der er fokus på dig og din udvikling?
 2. Hvad koster det at blive fri for søvnløse nætter og i stedet føle dig som en sikker, respekteret og kompetent leder?
 3. Hvad er det værd at opbygge et grundlæggende mod, der skaber ægte trivsel?
 4. Hvad koster det at få håndholdt sparring og et 5 måneders forløb med 2 LIVE dage, 5 Individuelle undervisningsmoduler, motivende handlingssupport hen over hele perioden, samt pdf-filer og videoer med gennemgang af undervisningsslides?
Lav en investering i ledelse og team

Din investering er

Pris kr. 39.995, - ekskl. moms
 

Bonus

Tager du en hurtig beslutning og tilmelder dig indenfor 48 timer efter vores 1:1 samtale, får du en ekstra LIVE dag sidst i forløbet som bonus 
Book 1:1 samtale
Går du også efter ægte trivsel og effektivitet?
Investér i en bedre arbejdsdag - Lad os tage en snak om ledelse, udvikling og trivsel.
 
Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon +45 20 88 87 96, eller via formularen herunder.
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
Udviklingskonsulent Lise-Lotte Berg
Niels Brocks Gade 12, 4. sal
8900 Randers C
CVR: 21194042


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Konsulenthuset Berg's | Niels Brocks Gade 12, 4. sal | 8900 Randers C | Tlf.: +45 20 88 87 96