Lederudvikling

... bliv en langtidsholdbar leder med mod og mening

Svigter modet og kræver det energi at træde i karakter?

... så er du langt fra alene

Ledelse med mod 

At være leder er en vigtig og krævende opgave, der stiller krav til dit ledelsesmæssigt mod og din evne til at kommunikere tydeligt - uanset hvad situationen handler om. 
Du bruger dig selv fuldt ud og må både have øjne og øre åbne samtidig med, at du også kun er et menneske med følelser og hjerte på rette sted.
 

Det er dit ansvar at:

 • forklare mening og stå på mål for dine beslutninger
 • give konstruktiv kritik og samtidig have en anerkendende tilgang
 • bevare balancen og holde hovedet kold, når tingene spidser til

Det kan give søvnløse nætter og hjertebanken, og rollen som leder er til tider en ensom post. 
Mange ledere har ikke noget sted at gå hen, når opgaven er svær, og de tumler selv med den byrde - det af og til er - at have ansvaret for en medarbejdergruppe og en kerneopgave.
 


Feedback og konstruktiv kritik bremses af:

 • frygten for at blive opfattet negativt
 • frygten for at støde eller forlegne andre
 • frygten for at komme til kort og selvtilliden slipper op

I forløbet bruger vi blandt andet DiSC Management Personprofil til at kortlægge din DiSC-profil og stille skarp på din ledelsesstil og dine præferencer som leder. Profiler hjælper os også til at analysere din evne til at uddelegere, dine motivationsfaktorer og din tilgang til at motivere andre. Kort sagt giver DiSC-profilen dig et overblik over, hvem du er som leder.
Book 1:1 samtale

Tvivl, usikkerhed eller blot manglende erfaring?

I et udviklingsforløb hos Konsulenthuset Berg´s sætter vi lup på din kommunikation og drøfter, hvordan at du kan kommunikere både tydligt og tilstrækkeligt - også når situationen er konfliktfyldt. 
Du får fif, gode råd og metoder, der bygger på mange års erfaring med lederudvikling

Vi griber blandt andet fat om, hvordan du kan påpege, at en medarbejder ikke præsterer tilstrækkeligt, hvordan du kan håndtere din frygt for medarbejdernes følelsesmæssige reaktioner, og vi arbejder med din bekymring for at svække dine relationer. 
Sammen med dig kigger jeg bag ved og søger at forstå baggrunden for konflikter eller manglende effektivitet hos dine medarbejdere. 
Du får muligheden for at drøfte dine helt konkrete udfordringer i dagligdagen, når du aktivt arbejder for at få kerneopgaven løst samtidig med at dine medarbejdere trives.

Du vil vokse i rollen som leder

Det er ikke til at få armene ned igen, når du lykkes med at opbygge en samarbejdskultur båret af tillid og psykologisk tryghed. En kultur, hvor alle tør sige alting, og hvor medarbejderne bidrager aktivt med at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø og en fair arbejdsfordeling 
Til individuel lederuddannelse

De 7 arbejdslystfaktorer og de 4 lederdimensioner

I udviklingsforløbet tager vi tager udgangspunkt i de 7 arbejdslystfaktorer og de 4 lederdimensioner, som via forskning har vist sig at være afgørende for medarbejdernes trivsel og din succes som leder. 

Ledelse med MENING er den vigtigste faktor god arbejdslyst. 


Mening er en af de syv arbejdslystfaktorer og handler om oplevelsen af at bruge arbejdslivet på noget meningsfuldt og formålstjenligt. 
Oplevelsen af mening er den vigtigste ingrediens i et godt arbejdsliv.

Meningsfuld ledelse handler om, at du som leder er opmærksom på at forklare formålet med de beslutninger du eller andre træffer... så det kommer til at give mening for dine medarbejdere.

4 forskellige former for mening


Når vi i en GAIS trivselsmåling spørger til medarbejderens score i forhold til mening, undersøger vi fire dimensioner af mening
Indre Mening handler om, hvordan den enkelte medarbejder oplever at arbejdet bidrager til personen selv – ikke kun i form af løn og arbejdsvilkår, men som en dybereliggende gevinst, der påvirker identitet og selvværd, selvtillid og selvfølelse.
Større Mening handler om, hvorvidt medarbejderen oplever at bidrage til noget større. Følelsen af at arbejdsindsatsen har en positiv påvirkning udenfor arbejdspladsen – på samfundet og på verdenen. Vi oplever større mening, når vi ser at vores arbejdsindsats har et større formål. 
Kollegial Mening handler om, hvordan medarbejderen oplever det faglige og sociale samarbejdet med kollegaerne. Følelsen af spille hinanden bedre i et stærkt arbejdsfællesskab med gode relationer og godt kollegaskab giver oplevelse af høj kollegial mening.
Organisatorisk Mening handler om, hvorvidt medarbejderen kan forstå og se formålet med de organisatoriske beslutninger og forandringstiltag, der finder sted på arbejdspladsen. Den organisatoriske mening indikerer organisationens evne til at kommunikere formål ud til medarbejderne.

Oplevelse af mening er individuel


Hvad der er meningsfuldt for den ene medarbejder er nødvendigvis ikke meningsfuldt for den anden medarbejder. Når du ved, hvilke type af mening, der motiverer dine medarbejdere, kan du inddrage denne viden i din ledelse af den enkelte. 

En modig og meningsfuld leder tør:

 • kommunikere formål og mening
 • handle på upopulære beslutninger
 • indrømme at have lavet fejl
 • lytte til gode forslag og ændre holdning
 • tage ansvar og stå på mål for organisatoriske beslutninger
 • give plads for medbestemmelse til medarbejderne
 • konfrontere uhensigtsmæssig adfærd
 • håndtere uenighed og bringe konflikter frem på bordet

Er du en modig og meningsfuld leder?

 • Tør du slippe kontrollen og give dine medarbejder medbestemmelse og frihed til at løse opgaven?
 • Tør du træde i karakter både overfor dine medarbejdere – men også overfor din egen chef?
 • Tør du sætte dig selv i spil og stille nysgerrige spørgsmål til dine medarbejdere?
 • Tør du indrømme fejl og give en undskyldning?
 • Tør du stå på mål for dine beslutninger?
 • Tør du erkende, at du har brug for sparring, fordi ingen kan alting selv?

Drømmer du om at være en langtidsholdbar leder med mod og mening?

Et lederudviklingsforløb ved Konsulenthuset Berg´s hjælper dig til at blive en vellidt, modig og succesfuld leder. Du kan helt uforpligtende booke et møde for en snak om dine behov.
Book 1:1 samtale
Går du også efter ægte trivsel og effektivitet?
Investér i en bedre arbejdsdag - Lad os tage en snak om ledelse, udvikling og trivsel.
 
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon +45 20 88 87 96, eller via formularen herunder.
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
Udviklingskonsulent Lise-Lotte Berg
Niels Brocks Gade 12, 4. sal
8900 Randers C
CVR: 21194042


Konsulenthuset Berg's | Niels Brocks Gade 12, 4. sal | 8900 Randers C | Tlf.: +45 20 88 87 96